วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ศบค.เตรียม ออก 22 กฏ

22 มิ.ย. 2020
237

ศบค.เตรียม ออก 22 กฏ
New Normal
รองรับ เปิด ผับ บาร์
งดDance ตะโกนเสียงดัง ร้องเพลง เต้นรำ
ใช้เมนูกระดาษ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
จำกัดจำนวน-ห้ามมาเกินกลุ่มละ5คน
ทำความสะอาด ทุก30-60 นาที
ติดฉากกั้นหน้าเวที-จัดจนท.ดูแลห้ามมีการชุมนุม รวมกลุ่ม
ใช้ชัอนกลาง-ช้อนส่วนตัว
ห้าม มีพริตตี้ เชียร์เหล้า-เบียร์
ห้ามมีโต๊ะพูล ปาลูกดอก ตู้เกม
ยัน นึกถึง พนักงาน ลูกจ้าง เดิอดร้อน
ไม่ใช่ช่วย เจ้าของ-ผู้ประกอบการ

.
คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ของ ศบค. โดย บิ๊กเล็ก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. และ รองประธานฯ ได้หารือกับตัวแทน ผู้ประกอบการสถานบันเทิงฯ แล้ว ได้ ออก 22 มาตรการ รองรับการ เปิด ผับ บาร์ สถานบันเทิง โดยจะเสนอ ต่อที่ประชุม ศบค. ก่อน ที่จะ ผ่อนปรน เฟส5 ใน1 กค.

มีรายงานว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจ ผ่อนคลายฯ เตรียม(ร่าง) มาตรการ เสนอ ศบค. สำหรับการเปิดสถานบริการผับ บาร์ รวม22 มาตรการ คือ

1.ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมต่อพื้นที่มิให้แออัด และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม

2.ต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน

3.จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้า และตามจุดต่างๆตามความเหมาะสม

4.งดการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มเกิน 5 คนขึ้นไป

5.จัดระบบเข้าคิวบริเวณทางเข้าให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยมีผู้ควบคุมม

6.จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ แต่ละโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะ

7.กำหนดจุดวางเก้าอี้สำหรับแต่ละโต๊ะ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร โดยควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเก้าอี้

8.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

9.อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น งดการส่งเสียงร้องเพลงและเต้นรำ

10.ใช้เมนูกระดาษแบบครั้งเดียวทิ้ง (disposable menu) แผนการใช้เมนูเล่ม

11.การสั่งเครื่องดื่มให้สั่งเป็นรายแก้ว โดยให้พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟ แทนการสั่งเป็นเหยือกหรือเป็นขวด เพื่อเลี่ยงการสัมผัสขวด ถังน้ำแข็ง และแก้วของผู้อื่น รวมถึงป้องกันการสลับแก้วกัน

12.พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัยและ face shield ตลอดเวลา

13.จัดให้มีฉากกั้นระหว่างเวทีหรือพื้นที่การแสดง กับพื้นที่ในส่วนของผู้ใช้บริการ หรือจัดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

14.พูดแสดงบนเวทีต้องสวม face shield ตลอดเวลา

15.จัดให้มีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม รวมกลุ่ม ตะโกน หรือใช้เสียงดัง และไม่ให้มีการเดินไปเดินมา

16.จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแต่ละบุคคล โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการแบบหมู่คณะ

17.ต้องทำความสะอาดสุขาทุก 30-60 นาที

18.ทำความสะอาดพื้นที่บริการ โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับ ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ จุดสัมผัสและอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พร้อมกับจัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

19.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่น การแข่งขัน หรือทำให้เกิดการรวมกลุ่มการเชียร์กัน

20.งดการใช้เครื่องเล่นหรืออุปกรณ์การเล่นเกมต่างๆ เช่น โต๊ะพูล เป้าลูกดอก ตู้เกม เป็นต้น

21.จัดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะและให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม

22.งดให้พนักงานบริการหรือตัวแทนประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มนั่งรวมกับผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยากให้สังคมคิดถึงพนักงาน ลูกจ้าง นักดนตรี ที่เดิอดรัอน ไม่ได้คิดถึงเจ้าของ หรือผู้ประกอบการ หรือ คนมาเที่ยว เป็นหลัก เพราะพนักงาน เดือดร้อนมาก อีกทั้งเงินเยียวยา สิ้น มิ.ย. ก็จบแล้ว แต่บางคนไม่ได้รับเงินเยียวยา

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!