วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ทหารพัฒนาฯ 42” ช่วยชาว ยะลา มีกิน มีใช้

21 มิ.ย. 2020
229

“ทหารพัฒนาฯ 42”
ช่วยชาว ยะลา มีกิน มีใช้
เลี้ยง แพะนม-ไก่ และวัสดุอุปกรณ์
ทำ เกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางพระราชทาน เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างสามัคคีชุมชน

.
พันเอกรณชัย เวียงวงษ์ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ที่42(นพค.42 ) สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหาร(สนภ.4 นทพ.)ส่งมอบ 2 โครงการและมอบวัสดุ-อุปกรณ์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

คือ โครงการ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ การส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงแพะนม และสนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ ให้แก่โรงเรียนตาดีกา

และ โครงการเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรกร จำนวน 25 ราย

สำหรับปี 2563 นั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน

เช่น งานสร้างลานอเนกประสงค์ งานสร้างอาคารอเนกประสงค์ งานสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และการสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ สำหรับนักเรียน

ตามนโยบายของรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย ในการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิดฯ

สำหรับโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงงบฯ2563 เป็นโครงการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนที่เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ตามแนวทางพระราชทาน เศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 42 ได้คัดเลือกกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแบบอย่างของคนในชุมชนต่อไป เพื่อความพออยู่พอกิน พอใช้และความพอประมาณ รักใคร่สามัคคีกันระหว่างคนในชุมชน

พันเอกรณชัย กล่าวว่า ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ทหารต้องเร่งดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก

ซึ่งจะปฏิบัติภารกิจภายใต้นโยบายของรัฐบาลและผู้บัญชาการ อย่างเคร่งครัด โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่เข้าช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะนักรบสีน้ำเงินจะอยู่เคียงข้างประชาชนต่อไป

error: Content is protected !!