วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

อยู่ง่าย กินง่าย ที่ชายแดน

19 มิ.ย. 2020
208

“รองแม่ทัพเกรียงฯ”เยี่ยมลูกน้อง พร้อมหุงข้าวหม้อสนาม ควันขโมง กินข้าวร่วมวงกำชับแนวทางปฏิบัติงาน

.
KK พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รอง แม่ทัพภาค4 และ ผอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายจาก พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค4 เยี่ยมเยียน พบปะกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม
ทั้ง ระดับ หัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ , ผบ.หมู่ ,ผบ.หมวด,ผบ.ร้อย เพื่อเน้นย้ำแนวความคิดในการปฏิบัติงานทั้งด้านยุทธการ ด้านการข่าว และด้านการเมือง

เพราะถือเป็นคีย์แมนที่สำคัญในการนำนโยบายของ แม่ทัพภาค4 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ที่ถูกต้อง สู่พี่น้องประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข และจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืน

ที่ เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสชายแดนไทย-มาเลเซีย

error: Content is protected !!