วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

อู่ตะเภา นำพา ให้มาเป็น พี่น้องกัน

19 มิ.ย. 2020
599

 

พูดตรงกันว่า การทำโครงการ สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออก เป็น โครงการประวัติศาสตร์ …..

“รอง เกริก” พลเรือตรีเกริกไชย วจนาภรณ์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ และ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมทุนโครงการ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ….บอก ถ้า ไม่มีพี่โชค ผมก็คงไม่มาทำโครงการนี้

ส่วน พี่โชค นายโชคชัย ปัญญายงค์ ที่ปรึกษาพิเศษโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และ อดีตดีดี.การบินไทย ก็บอกว่า ถ้าไม่มี น้องเกริก พี่ก็คงไม่ได้มาทำตรงนี้ เช่นกัน

ห่างกัน 9 ปี แต่ น้องเกริก กับ พี่โชค แต่แนบแน่น หนิดหนม เหมือน พี่น้อง แถมทำงานแนวเดียวกัน

error: Content is protected !!