วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

Ranger NCO Battle Drill

18 มิ.ย. 2020
163

ไม่ใช่ หน่วย Seal
ไม่ใช่ Recon
แต่ ก็ น้องๆ Ranger
NCO Battle Drill
ราบ 111 กองพลแปดริ้ว

.
การฝึกเพิ่มพูนความรู้ “นายสิบ จบใหม่” เหล่าราบ ที่เพิ่งจบจากโรงเรียนนายสิบ ทหารบก ที่มารายงานตัว รับราขการ ที่ ร.111 กองพลแปดริ้ว กองพลทหารราบที่ 11

โดย มี นายทหาร ที่จบจาก รร.จปร.ทุกนาย มาเป็นครูฝึกในหลักสูตรนี้

ในช่วงท้ายเป็นการฝึก battledrill ในภูมิประเทศ ในพื้นที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

เพื่อเป็นเเกนหลักในการเสริมสร้าง กรมทหารราบที่ 111 ในอนาคต

: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทบ.

error: Content is protected !!