วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ฝึก ใช้ หน้ากาก ป้องกันไอพิษ พร้อมใช้ให้เป็น และถูกต้อง เมื่อมีภารกิจ

18 มิ.ย. 2020
354

 

.
Unit School ร.12 พัน.1 รอ. ทำการฝึกในหน่วย เรื่องการใช้หน้ากากป้องกันไอพิษ

ทั้งการให้ความรู้ แนะนำ ส่วนประกอบ วิธีการทำงานของหน้ากากป้องกันไอพิษ

วิธีการสวมหน้ากาก ให้รวดเร็วเเละถูกต้อง

และ ฝึกทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากาก โดยใช้ควันไฟ ในการทดสอบ การป้องกัน ไอจากควันไฟ

: กองทัพภาค1
Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!