วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

3 แนวทาง 3 ขั้นตอน

18 มิ.ย. 2020
138

 

“บิ๊กแป๊ะ” รับคำสั่ง “บิ๊กกบ”กำชับ 3 แนวทางตำรวจ-ฝ่ายมั่นคงดูแลความเรียบร้อยเน้นทำงานเชิงรุก- เน้น อาชญากรรม ออนไลน์-สายด่วน จุดรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน -ออกตรวจกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายย้ำ 3 ขั้น บังคับใช้กม. จากแจ้งให้ทราบ-ตักเตือน-มีเจตนา จงใจฝ่าฝืน ก็จับกุมดำเนินคดี เลย แต่ ด้วยความละมุนละม่อมมีอะไร โืทร สายด่วน 191, 1599, 1138 และแอพฯ Police lert u ตลอด 24 ชั่วโมง

.
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผบ.ตร. และโฆษก ตร. แถลงหลัง พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยม ว่า มาตรการของฝ่ายความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ที่ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ดังนี้

1.ดำรงความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอาชญากรรมที่เป็นการซ้ำเติมประชาชน เช่น การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น โดยจะต้องเน้นการทำงานในเชิงรุก และจะต้องเข้าไประงับเหตุในทันที

2.เพิ่มการตอบสนองในการแจ้งเหตุให้เพิ่มมากขึ้นตามช่องทางการแจ้งเหตุต่างๆ เช่น ชุดหมายเลขสายด่วน จุดรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จุดรับแจ้งเหตุตามถนนต่างๆ เพื่อให้ไปถึงจุดเกิดเหตุให้รวดเร็วที่สุด ให้สายตรวจร่วมและชุดตรวจร่วม เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและกวดขันจับกุมอาชญากรรมที่กระทบต่อชีวิตประจำวันและความสงบสุขของประชาชนและสังคม เช่น การรวมกลุ่มแข่งรถในทาง การขับขี่รถขณะเมาสุรา ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการหรือความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548

3.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้การปฏิบัติจะเน้นให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน คือ
1. ขั้นประชาสัมพันธ์
2.ขั้นแนะนำตักเตือน
3.หากมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามหรือจงใจฝ่าฝืนให้จับกุมดำเนินคดี

โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละมุนละม่อม เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าระงับเหตุต้องปฏิบัติตามยุทธวิธี เน้นความสุภาพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัดกุม

ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบการกระทำความผิดหรือต้องการแจ้งเบาะแสสามารถแจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 191, 1599, 1138 และแอปพลิเคชั่น Police lert u ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!