วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เลื่อน อีกแล้ว!! ยิง ดาวเทียม ทอ.Napa1

18 มิ.ย. 2020
253

เลื่อน อีกแล้ว!!
ยิง ดาวเทียม ทอ.Napa1
ที่ฝรั่งเศส สภาพอากาศ ไม่ดี
เลื่อนไป 1-2 วัน
หลัง เลื่อนมาแล้ว 2 ครั้ง
คาดอาจยิงได้ 21 มิย.นี้

กองทัพอากาศ แจ้งว่า ตามที่ ได้แจ้งกำหนดการยิงนำส่งดาวเทียมเพื่อความมั่นคง “นภา-1” (NAPA-1) ขึ้นสู่อวกาศ ด้วยจรวด VEGA จากฐานยิงจรวด Ariane Launch Area 1 ที่ เฟรนช์เกียนา สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้)

ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.51 น. ตามเวลาประเทศไทยนั้น

กองทัพอากาศ ได้รับแจ้งจาก บริษัท Arianespace ผู้รับผิดชอบการยิงจรวด VEGA นำส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศในครั้งนี้ว่า สภาพอากาศบริเวณฐานปล่อยจรวดในวันดังกล่าว ไม่เอื้ออำนวย

จึงขอเลื่อนกำหนดการยิงนำส่งดาวเทียม “นภา-1” (NAPA-1) ออกไปจนกว่าสภาพอากาศจะมีความเหมาะสม หากได้รับการยืนยันกำหนดการที่แน่นอนแล้ว กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในเว็บของArianeSpace,ISIS แจ้งว่าเร็วที่สุด ที่ จะส่งได้คือวันที่ 20 มิ.ย. แต่ตรงกับเวลาไทย จะเป็นวันที่ 21 มิ.ย. นี้

ทั้งนี้ การยิงดาวเทียม ทอ.NAPA1 ได้เลื่อนมา ตั้งแต่ ธค.2019 เพราะจรวด Vega มีปัญหา และ กพ.2020 เพราะ สถานการณ์CoViD19

และมาเลื่อน อีกครั้ง 19 มิย.2020 เพราะสภาพอากาศ

error: Content is protected !!