วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทหารสูงสุด”ส่งสัญญาณแบบนิ่มๆ ถึง”ขบวนการหมิ่นสถาบัน”

18 มิ.ย. 2020
272

“ผบ.ทหารสูงสุด”ส่งสัญญาณแบบนิ่มๆ ถึง”ขบวนการหมิ่นสถาบัน”ขอมองอนาคตประเทศ ไม่สามารถเติบโตไปได้ด้วย”ความเกลียดชัง”แต่เติบโตไปด้วย ความกลมเกลียวกันขอให้ความกลมเกลียว เป็นหนี่ง ที่เอาชนะโควิดฯมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน

โดยมี พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้อนรับ

เมื่อถามถึงฝ่ายความมั่นคง ที่ความกังวล เหมือนนายกฯหรือไม่ ต่อความเตลื่อนไหว ของ กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะขบวนการหมิ่นสถาบันฯ นั้น พลเอกพรพิพัฒน์ กล่าวว่า. ในภาพรวมสถานการณ์ ของ ประเทศไทยเราแสดงตัวอย่าง กับชาวโลก ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการแก้ปัญหาโควิดฯ ที่เราทำได้เป็นอย่างดี มาตรการที่กำหนด ประชาชนทุกคนเชื่อถือ ปฏิบัติตาม มีความสอดคล้อง มีความกลมเกลียว

“ความกลมเกลียวนี้ ไม่ควรจะใช้แค่เรื่องโควิดฯ เท่านั้น แต่นำมาทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ส่วนสำคัญ ที่นายกฯเน้น เราอยากให้ทุกคนมองถึงอนาคต ร่วมกันที่ อย่างเป็นอยู่ เพราะประเทศ ไม่สามารถเตืบโตไปได้ด้วยความเกลียดชัง แต่เติบโตไปด้วยความกลมเกลียวกัน “ พลเอก พรพิพัฒน์ ระบุ

error: Content is protected !!