วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“ผบ.สูงสุด” หนุน ยกเลิก “พรก.ฉุกเฉิน”

18 มิ.ย. 2020
238

 

หวังให้ประชาขนทำมาหากินตามปกติ เศรษฐกิจเจริญเติบโตเผย ฝ่ายมั่นคง ไม่ห่วง ความเคลื่อนไหว การชุมนุมทางการเมือง ชี้มี พรบ.ชุมนุม และกม.ปกติ ดูแลอยู่แล้ว ยันเคลื่อนไหวได้ ถ้าไม่ผิดกฏหมายชมตำรวจ ตลอด 80 วัน ไม่พบเลยว่า ตำรวจมีการปฏิบัติใด ที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน รำคาญ เลย ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างสุขุม สุภาพ นุ่มนวล ในทุกจุดทุกด่าน ไม่มีเรื่องร้องเรียน ทำเกินหน้าที่

.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน

โดยมี พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้อนรับ

พลเอก พรพิพัฒน์ กล่าวถึงการทำงานของฝ่ายความมั่นคง หากมีการยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน ว่า ก็มีกม.ปกติ ที่ตำรวจ ตัองใช้ในการบังคับใช้กม.อยู่แล้ว
กลับไปใช้กม ที่มีอยู่

ส่วนการชุมนุมทางการเมือง นั้น พลเอก พรพิพัฒน์ กล่าวว่า ยังมี พีบ.การชุมนุม และ กม.ที่เกี่ยวข้อง อยู่แล้ว ถ้ามีการชุม หรือความเคลื่อนไหวใดๆ ที่ไม่ผิดกม. ก็สามารถทำได้

เมื่อถามว่า ฝ่ายความมั่นคง เห็นว่าควรจะต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน หรือ ควรยกเลิก
พลเอก พรพิพัฒน์ กล่าวว่า. ในแง่ของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ว่า ขณะนี้เราควบคุมการแพร่ระบาดได้ นายกฯ ย้ำว่า ประเทศต้องเดินต่อไปได้ ประชาชนต้องทำมาหากินได้ เศรษฐกืจจะต้องเจริญเติบโต อะไรที่สามารถลดหย่อน ความเข้มงวด เพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้

ทหาร ตำรวจ เราก็พยายามยืดหยุ่น ขั้นตอนต่างๆ ไม่ขัดขวางการทำมาหากินตามปกติ

ตลอด 80 วัน ไม่พบเลยว่า ตำรวจมีการปฏิบัติใด ที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน รำคาญ เลย ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างสุขุม สุภาพ นุ่มนวล ในทุกจุดทุกด่าน ไม่มีเรื่องร้องเรียน ทำเกินหน้าที่ นายกฯชมเชย

เราต้องบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน มากที่สุด

พลเอก พรพิพัฒน์ ภาพรวมของประเทศ ไทยเราแสดง ควาทเป็นน้ำหนุ่ง เราทำได้ดี ปชช เชื่อถือแฏิบัติตาม

error: Content is protected !!