วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ทบทวน และทำแผน Bubble Travel ใหม่

17 มิ.ย. 2020
294

ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กยังไม่อนุมัติให้ดำเนินโครงการ Bubble Travel โดยให้ ททท. ไปประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการยอมรับได้ของสังคม และ ชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวอีกที. และทำแผนเตรียมการ เป็น เฟส ต่างๆ รองรับ ไว้ก่อน รอจนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย และมั่นใจมากกว่านี้

มีรายงานว่า ในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก และ คณะทำงานเฉพาะกิจผ่อนคลายมาตรการฯ หารือร่วมกัน นำโดย บิ๊กเล็ก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ. ในฐานะ รองประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่อนคลายมาตรการฯ เป็นประธาน

ที่ประชุมได้รับทราบ แผนการ เปิดรับต่างชาติ เข้าประเทศ จะมี 3 ลำดับ คือ

1.เบื้องต้น ได้มีการเปิดให้
นักธุรกิจ ที่มี work permit BOI
อาจารย์และ นักศึกษาต่างชาติ
แรงงานมีฝีมือ และ จนท. ที่มาดูแลเครื่องจักรต่างๆในอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ต่างๆ เท่านั้น ที่เข้ามาได้ก่อน
แต่ทั้งหมดต้อง มากักตัว 14 วัน ใน Alternative State Quarantine ที่เขาจ่ายเงินเอง ก่อน จึงจะเข้าพื้นที่ ที่ปฏิบัติงานได้ ที่เริ่มตั้งแต่ ปลายเมย.ที่ผ่านมา

2.ในระยะนี้ จะเป็นการ รับ
คนไทยจากต่างประเทศ ที่ลงทะเบียน ขอกลับมา ทะยอยเข้ามาให้หมด เสียก่อน โดยมากักตัว ใน State Quarantine เพื่อรับมือ คนไทยที่ติดเชื้อ ก่อน โดยจะเห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาตัวเลข ผู้ติดเชื้อใหม่ คือคนที่กลับจากต่างประเทศ เป็นเชื้อนำเช้า

3.จากนั้น เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยว แบบกลุ่มเล็ก เข้ามาท่องเที่ยว ทำแบบปิดพื้นที่ ก่อน แบบBubble Travel โดยต้องควบคุมให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

หลังจากนั้น จึงประเมินแล้วค่อยๆขยาย พื้นที่ ขยายประเทศ bubble

ทั้งนี้ ที่ประชุม ขอให้ ททท. ไปหาแผนรองรับ ข้อพิจารณาต่อ
Travel Bubble เช่น
1. ต้องเปรียบเทียบและประเมินความคุ้มค่าของ 3 ปัจจัย ได้แก่
-รายได้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
-ความเดือดร้อนของประชาชนไทยหากเกิดการแพร่ระบาด กรณีเกิดการหลุดรอดของผู้ติดเชื้อต่างชาติ
-ความเสียหายที่รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณเยียวยา

2. ต้องพิจารณาเทียบเคียงกระบวนการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของคนไทยและคนต่างชาติ อย่างรอบด้าน ด้วยความรอบคอบ
-คนไทยกับชาวต่างชาติในประเทศคู่ Bubble
-คนไทยที่มาจากประเทศคู่ Bubble กับคนไทยที่มาจากประเทศอื่น
-ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศคู่ Bubble กับชาวต่างชาติประเทศอื่น

3. ประเด็นละเอียดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น
-คนไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร อาจเริ่มไม่ยอมรับมาตรการ State Quarantine เมื่อทราบว่าสามารถผ่อนคลายได้/ ไม่ต้อง ดำเนินการ 100%
-ประเทศที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเป็นประเทศคู่ Bubble อาจร้องขอ เพิ่มเติม จะทาให้เพิ่มความเสี่ยง
-ประชาชนในชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการ Travel Bubble อาจไม่ตอบรับโครงการนี้ในภายหลัง

ข้อเสนอ จากที่ประชุม คือ
1.ควรมีการประเมินความพร้อมในการดำเนินการด้วยความรอบคอบ อย่างรอบด้านว่ามีความพร้อมอย่างแท้จริง

2.ควรดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยประเมินระดับความเสี่ยงเป็น ปัจจัยสาคัญ

3.ควรจัดกลุ่ม Package ในการดำเนินโครงการเป็น Phase 1,2,3 ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

เพื่อหารือในการประชุมครั้งต่อไป ที่คาดว่า ยังคงใช้เวลา อีกสักระยะ กว่าที่จะอนุมัติแผน และดำเนินการ ได้

error: Content is protected !!