วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กกบ” เยี่ยมการปฏิบัติงาน แก้แล้ง ที่ มหาสารคาม

17 มิ.ย. 2020
391

“บิ๊กกบ”
สวมหมวก ผบ.สูงสุด-หน.ศปม.
ไปอิสาน เยี่ยมการปฏิบัติงาน
แก้แล้ง ที่ มหาสารคาม
และ การต่อสู้โควิดฯ และงานความมั่นคง

.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

และติดตามการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมี บิ๊กหรั่ง พลเอก พีระพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต้อนรับ

นอกจากนั้น ยังประชุมหารือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม สรุปสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดมหาสารคาม

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม สรุปด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย

และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ชื่นชมหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 จนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

จากนั้น ไป ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับผู้นำชุมชน

error: Content is protected !!