วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“เลขาฯสมช.”เชื่อ travel bubble ยังไม่ผ่านง่ายๆ

17 มิ.ย. 2020
153

“เลขาฯสมช.”เชื่อ travel bubble ยังไม่ผ่านง่ายๆ
ต้องหารือ ให้รอบคอบ
อาจคุยยาว ไปถึงเดือนหน้าเลย
แม้ ททท. จะระดมโปรโมท หนัก ก็ตาม
ขณะที่ ฝ่ายความมั่นคง มีคำถาม และข้อพิจารณา เพียบ !

.
พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)​ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดฯ

กล่าวถึงการหารือ เรื่องการเปิดประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด แบบจับคู่ประเทศ ที่ควบคุมโควิดฯได้แล้ว Travel Bubble ที่หลายฝ่ายยังไม่สบายใจว่า ว่า ศบค.ได้มีการประชุมพิจารณาในประเด็นนี้ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป หรือกรอบเวลาที่ชัดเจน เพราะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

และTravel Bubble ยังเพียงแผนแนวทางเท่านั้น

พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี​ แพทย์ และหน่วยงานความมั่นคง ก็มีความเป็นห่วง เพราะ แม้ขณะนี้จะมีหลายประเทศติดต่อเข้ามา เพื่อเป็นคู่ประเทศ แต่ไทยต้องดูในเรื่องด้านสาธารณสุข​เป็นหลัก

และประเทศที่เข้าร่วม มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด​ของโรคโควิด-19 อย่างไร เพื่อให้เกิดความมั่นใจ จึงขอให้ประชาชนสบายใจได้

ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)​เตรียมทุ่มงบในการประชาสัมพันธ์​ Travel Bubble อย่างหนักแล้วนั้น เลขาธิการฯ สมช. กล่าวว่า ก็ยังต้องมีการหารือกันในรอบด้าน ที่อาจต้องคุยกันยาวไปจนถึง เดือนหน้า

ทั้งนี้ มีรายงาน ว่า ฝ่ายความมั่นคง และ แพทย์ ยังมีข้อเป็นห่วงใยในหลายเรื่อง ทั้ง การเลือกคู่ประเทศ และมีการระบาด รอบ2 การคัดกรองชาวต่างชาติ รวมทั้ง ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะยอมรับได้หรือไม่ หากคนต่างชาติเข้าไปเที่ยวหรือทำธุรกิจในพื้นที่

ที่ประชุมวันนี้ จะหารือ ถึงข้อพิจารณาต่อ Travel Bubble ว่า 1. ต้องเปรียบเทียบและประเมินความคุ้มค่าของ 3 ปัจจัย ได้แก่
-รายได้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
-ความเดือดร้อนของประชาชนไทยหากเกิดการแพร่ระบาด กรณีเกิดการหลุดลอดของผู้ติดเชื้อต่างชาติ
-ความเสียหายที่รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณเยียวยา

2. ต้องพิจารณาเทียบเคียง กระบวนการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนไทยและคนต่างชาติ อย่างรอบด้าน ด้วยความรอบคอบ ดังนี้
-คนไทยกับชาวต่างชาติในประเทศคู่ Bubble
-คนไทยที่มาจากประเทศคู่ Bubble กับคนไทยที่มาจากประเทศอื่น
-ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศคู่ Bubble กับชาวต่างชาติประเทศอื่น

3. ประเด็นละเอียดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น
เช่น – คนไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร อาจเริ่มไม่ยอมรับมาตรการ State Quarantine เมื่อทราบว่าสามารถผ่อนคลายได้/ไม่ต้องดำเนินการ 100%

-ประเทศที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเป็นประเทศคู่ Bubble อาจร้องขอเพิ่มเติม จะทำให้เพิ่มความเสี่ยง

-ประชาชนในชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการ Travel Bubble อาจไม่ตอบรับโครงการนี้ในภายหลัง

ข้อเสนอ: คือ ควรมีการประเมินความพร้อมในการดำเนินการด้วยความรอบคอบ อย่างรอบด้านว่ามีความพร้อมอย่างแท้จริง

และ ควรดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยประเมินระดับความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญ

และทควรจัดกลุ่ม Package ในการดำเนินโครงการเป็น Phase 1,2,3 ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

error: Content is protected !!