วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ลดจำนวนวัน ”เกณฑ์ทหาร”

16 มิ.ย. 2020
395

ลดจำนวนวัน ”เกณฑ์ทหาร”ลง
จาก27 วันเป็น 17 วัน
23 กค.-9 สค.63
หลัง โควิดฯคลี่คลาย
แถม ลดค่าใช้จ่าย 50 %
หลังถูกตัดงบ ฯไปช่วยโควิดฯ
ให้คน”สละสิทธิ์ผ่อนผัน-สมัครใจ”ต้องทำก่อนวันตรวจเลือกฯเท่านั้น
ปปส. ขอให้ “ตรวจปัสสาวะ”หาสารเสพติด คนที่มาตรวจเลือก ด้วยตามเดิม

กองทัพบก เตรียมปรับแนวทางการเกณฑ์ทหาร ใหม่ หลัง โควิดฯคลี่คลาย และ ลดจำนวนวัน ในการตรวจเลือกฯลง

จากที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. – 23 ส.ค.เว้นวันที่ 28 ก.ค.2563 และ 12 ส.ค. รวม 27 วัน เพื่อลดความคับคั่งของผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ

โดยจะเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 23 ก.ค. – 9 ส.ค.เว้นวันที่ 28 ก.ค. 2563 รวม 17 วัน

ทั้งนี้ เนื่องจาก ทบ.ถูกปรับลดงบประมาณเพื่อไปสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด-19

อีกทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้คลี่คลายลง

ดังนั้น จำนวนคนที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ เดิมกำหนดไว้วันละไม่เกิน 150 คน ให้ปรับเพิ่มเป็นวันละไม่เกิน 500 คน/หน่วย ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

แต่ยังคงต้องยึด มาตรการการควบคุม และเฝ้าระวังโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกหน่วยตรวจเลือกฯอย่างเคร่งครัด

และเสนอ ให้ปรับปรุงแนวทางการขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน และการสมัครใจเข้ารับราชการ จะต้องแจ้งความประสงค์ ที่หน่วยสัสดีเขตในภูมิลำเนาของตน ระหว่าง วันที่ 26 มิ.ย. – 22 ก.ค.63 นี้

จึงไม่สามารถขอสละสิทธิ์ หรือสมัครใจได้ระหว่างวันที่มีการตรวจเลือกฯ ตามเดิม ได้อีก

ส่วนกำหนดส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 เข้าหน่วย ในวันที่ 1 ก.ย.2563 และรับ – ส่งทหารกองประจาการข้ามเขตกองทัพภาค ในวันที่ 3 ก.ย.63

ส่วนพลทหารกองประจาการ ผลัดที่ 2 ยังคงส่งเข้าหน่วย ในวันที่ 1 พ.ย.63 ตามเดิม

พร้อมพิจารณา ตามที่ ป.ป.ส.ต้องการ ในการให้ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของทหารกองเกินฯ ด้วย

โดยจะเชิญหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมฯ เพื่อหาแนวทางที่รอบคอบ และเหมาะสมต่อไป

error: Content is protected !!