วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เตรียมส่งสภาฯพิจารณา ร่าง พรบ.งบประมาณ2564

16 มิ.ย. 2020
178

ครม.อนุมัติ ร่าง พรบ.งบประมาณ2564 รวม กว่า 3.3 ล้านล้านบาท รวม39 เล่ม แล้ว เตรียมส่งสภาฯพิจารณาศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท เพื่อเตรียมเสนอสภาพิจารณา รวม จำนวน 39 เล่ม ซึ่งพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกอบด้วย งบกลาง กว่า 6 แสนบาทล้าน ,งบรายจ่าย 1.135 ล้านล้านบาท , รายจ่ายบูรณาการ 2 แสนล้านบาท , งบค่าใช้จ่ายบุคลากร 7 แสนล้านบาท และทุนหมุนเวียน

error: Content is protected !!