วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ทูตสหรัฐฯ เข้าเฝ้าฯ “สมเด็จพระสังฆราชฯ”

16 มิ.ย. 2020
400

ทูตสหรัฐฯเข้าเฝ้าฯ “สมเด็จพระสังฆราชฯ”น้อมไหว้ และถวายสักการะ หลังรับตำแหน่งใหม่


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นาย Michael De Sombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าถวายสักการะ ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทูตคนใหม่

:สำนักงานเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราชฯ

error: Content is protected !!