วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

พล.ร.2 รอ. เริ่มการฝึก หลักสูตร ยกระดับฉก.ทม.รอ.904

16 มิ.ย. 2020
1667

 

“ผบ.หนุ่ย” พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผบ.พล.ร.2 รอ.และ ผบ.ศูนย์ฝึกฯ รับฟังการบรรยายสรุป การจัดตั้งศูนย์ฝึก พล.ร.2 รอ. โดย ร.12 พัน.1 รอ. จ.สระเเก้ว และ เปิดการฝึกหลักสูตร ยกระดับฉก.ทม.รอ.904 (ทหารชั้นประทวน) รุ่นที่ 3

และตรวจการฝึกกำลังพล ในการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และ มอบนโยบายและเเนวทางการจัดการฝึกให้กับศูนย์ฝึกฯ 9 ข้อ

โดย ให้มีการคัดกรอง แบ่งกลุ่มผู้รับการฝึก เพื่อทำการแยกกลุ่มฝึก

การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ในระหว่างที่ไม่ได้ในห้วงเวลาฝึก เช่น การพัก การรับประทานอาหาร

และ ระมัดระวังเรื่องการเยี่ยมญาติ หรือบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในศูนย์ฝึกฯ อาจนำพาเชื้อ covid-19 เข้ามาสู่ผู้รับการฝึก

หากเกิดการเจ็บป่วยระหว่างฝึก ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด มีเเพทย์ประจำศูนย์ฝึกตลอดเวลา และ ประสานช่องทางติดต่อการส่งกลับสายแพทย์ ต่อสถานพยาบาลทุกที่อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ มาตรฐานการฝึกของกำลังพลต้องได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
และ ต้องมีการประเมินทัศนคติของผู้รับการฝึกที่มีต่อสถาบัน

และให้ผู้บังคับบัญขา. ตรวจสอบการฝึกอย่างต่อเนื่อง

และ คุณภาพอาหารต้องได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณอนามัยและปริมาณเพียงพอ

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!