วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

SPOC:ทัพอวกาศ เผย แผน ยิงดาวเทียม “NAPA-1-2-3

16 มิ.ย. 2020
2126

SPOC:  ทัพอวกาศ เผย แผน ยิงดาวเทียม “NAPA-1-2-3”ต่อเนื่อง เริ่ม ดวงแรก NAPA1ขึ้นสู่อวกาศ 19 มิย.นี้ ด้วยจรวด Vega NAPA2 จะตามขึ้นไป ปลายปีนี้ ยัน ทอ.มีดาวเทียม ไม่ใช่ไว้สู้รบ-ติดตาม สอดแนม ใครแต่เน้นงานความมั่นคง ดูแลอวกาศ บรรเทาภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชนดวงหนึ่ง ใช้ได้3 ปี จะออกแบบ ใช้ดาวเทียมเองในอนาคต แต่ ไม่ขอเปิดเผยตัวเลขงบฯ แต่ยัน เป็นงบฯทอ.เอง ขณะ ผบ.ทอ. มีแผน ยิง ดาวเทียม 3+3 ดวง รวม1,400 ล้าน

.
ที่ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (SPOC-Space Operation Center) ดอนเมือง

บิ๊กป๊อก พลอากาศตรี สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ กล่าวถึง การที่ กองทัพอากาศมีกำหนด ยิงดาวเทียมเพื่อความมั่นคง “นภา-1” (NAPA-1) ขึ้นสู่อวกาศ ที่เฟรนช์เกียนา ฝรั่งเศส 19 มิ.ย. เวลา 08.51 น. ตามเวลาประเทศไทย

โดยจะเข้าสู่วงโคจรแบบ Low Earth Orbit ที่ระดับความสูงประมาณ 500 กิโลเมตร ด้วยจรวด Vega จากฐานยิงจรวด Ariane Launch Area 1

ดาวเทียม “นภา-1” เป็นดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศที่จะยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ การตรวจการณ์พื้นที่ในประเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง

ทั้งนี้ ดาวเทียมเพื่อความมั่นคง “นภา-1” เป็นดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศ ที่จะยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ ถือเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งมีอายุการใช้งาน 3 ปี

โดยมีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ สำหรับการตรวจการพื้นที่ในประเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง

นอกจากนี้ กองทัพอากาศ ยังสามารถใช้ขีดความสามารถของดาวเทียมในการสนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เช่น การสนับสนุนข้อมูลพื้นที่จุดความร้อน เพื่อการดับไฟป่า และการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระดับประเทศ

ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

“กองทัพอากาศไม่ได้ใช้ ดาวเทียมนี้ เพื่อการสู้รบ หรือ นำมาติดตาม เฝ้าระวังใคร แต่จะนำมาใช้งานด้านความมั่นคง”

รวมถึงการพัฒนาประเทศ เช่น ความมั่นคงชายแดน ความมั่นคงชายฝั่งทางทะเล

อีกทั้งช่วยเหลือประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีจากภัยคุกตามรูปแบบใหม่ ทั้งน้ำท่วม พายุ ภัยแล้ง ไฟไหม้ป่า และบุกรุกป่า ซึ่งเราต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติที่มีมหาศาล

โดยจะรวบรวมข้อมูลส่งให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นข้อมูลแบบดิจิทัล เพราะการช่วยเหลือประชาชนต้องรวดเร็ว ความมั่นคงประชาชน คือ ภารกิจของกองทัพอากาศ

“การมีดาวเทียมเป็นของเราเอง ก็เหมือนกับการทำอาหาร ที่ต้องมีอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น หม้อ กระทะ มีด ซึ่งมีดเองก็มีแบบเดียวไม่ได้ ต้องใช้หลายแบบเพื่อทำอาหารให้ได้หลากหลาย”

โดย ภารกิจของดาวเทียมนี้ จะไม่ซ้ำซ้อนกับดาวเทียมที่หน่วยงานอื่นกำลังจัดหา และพร้อมใช้งานสนับสนุนข้อมูลร่วมกับทุกเหล่าทัพ และทุกหน่วยงาน

โดยในช่วงปลายปี2563 นี้ เราจะมีการยิงดาวเทียม “นภา-2” เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

โดยตั้งเป้าที่จะออกแบบเพื่อใช้ดาวเทียมเองในอนาคต เพราะถ้าเราซื้อทุกอย่างตลอดก็จะใช้งบฯ จำนวนมาก แต่หากเราสร้างเองได้ก็จะประหยัด และตรงต่อความต้องการ รวมทั้งเกิดอุตสาหกรรมในประเทศ คนของเราก็จะมีความรู้ และมีรายได้ภายในประเทศ

ส่วน ใช้งบประมาณเท่าไร พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ขอที่จะไม่ตอบคำถาม โดยระบุ ว่า เป็นงบประมาณในส่วนของกองทัพอากาศเอง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ระบุว่า ทอ. มีแผน ยิง ดาวเทียม 3+3 ดวง รวม1,400 ล้านบาท

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!