วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ใหม่ ทหารเรือ

15 มิ.ย. 2020
185

หน้าที่ใหม่ ทหารเรือ
หน้าที่ใหม่ สห.ทะเล
หน้าที่ใหม่ ศรชล.
ก่อกำเนิด “กอ.รมน.ทะเล”
ดูแลความสงบเรียบร้อย
ป้องกัน การปะทะ ชาวบ้าน-เจ้าของคอกหอย

.
กองทัพเรือ ในนาม ศรชล.ภาค2 นำ เรือ ต.272 พร้อมเรือยาง และสารวัตรทหารเรือ ในนาม ชุดปฏิบัติการพิเศษในการรักษาความสงบเรียบร้อย ลาดตระเวน ดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่ อ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ฯ ป้องกัน การปะทะกันของ ชาวประมงพื้นบ้าน กับ เจ้าของคอกหอยแครง และขนำกลางทะเล ที่ไม่มีคนเฝ้า

โดยมี เจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเรือออก ร่วมตรวจทางทะเลในพื้นที่ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วย

ทั้งนี้ ทร.โดย ศรชล.ภาค2 เข้าดูแลพื้นที่ ตาม พรบ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้ว ที่ถูกเปรียบว่า เป็น เหมือน “กอ.รมน.ทะเล”

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!