วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

Small Unit ร.29 พัน3

15 มิ.ย. 2020
176

“…ไม่มีการพัฒนาอะไรในกองทัพบก ที่จะดีไปกว่าการ พัฒนา “ กำลังพล ”…

…“ ไม่มีอาวุธ หรือเทคโนโลยีใด ที่จะมาทดแทน คุณลักษณะของทหารได้ ”…

.
: พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.
: Small Unit ร.29 พัน3

error: Content is protected !!