วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

Ready !!

15 มิ.ย. 2020
287

 

Arianespace and ISIS เผย โฉม “นภา1”เตรียม launch ดาวเทียม NAPA-1ของ ทอ.ไทย19 June 2020 นี้
ทอ. แผนดาวเทียม ช่วง Feasibility study ไปแล้ว3 ดวงและกำลังจะเข้าโครงการนำร่องอีก 3 ดวง รวม 1,400 ล้านบาท

.
กองทัพอากาศ ยันคุ้มค่า เป็น ดาวเทียมเพื่อความมั่นคง แต่ใช้ถ่ายภาพ และช่วยบรรเทาสาธารณภัย ไฟป่า น้ำท่วม ดูแลอวกาศไทย
ยิง ขึ้นสู่อวกาศศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563เวลา 08.51 น.โดยจะเข้าสู่วงโคจรแบบ Low Earth Orbit ที่ระดับความสูงประมาณ 500 กิโลเมตร
ด้วยจรวด Vega จากฐานยิงจรวด Ariane Launch Area 1เฟรนช์เกียนา ฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้

หลังเลื่อนมา2 ครั้ง ตั้งแต่ กย.2019เพราะจรวด Vega ขัดข้องอีกครั้ง กพ.2020 เพราะ CoViD19

สำหรับดาวเทียม “นภา-1” NAPA1 เป็นดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศที่จะยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ สำหรับการตรวจการณ์พื้นที่ในประเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง

นอกจากนี้กองทัพอากาศยังสามารถใช้ขีดความสามารถของดาวเทียมในการสนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เช่น การสนับสนุนข้อมูลพื้นที่จุดความร้อนเพื่อการดับไฟป่า และการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระดับประเทศ ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

ก่อนหน้านี้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. เคย กล่าวถึง แผนการพัฒนา “ดาวเทียม” NAPA ของกองทัพอากาศนั้นว่า ดาวเทียมทั่วไปก็จะมี งาน Intelligence การข่าว การ ติดตาม การ Observe การถ่ายภาพ และการเก็บสัญญาณทางอิเล็คทรอนิกส์และ defensive ไม่ว่าจะมี อุกกาบาต Missile อาวุธยุทโธปกรณ์ ต่างๆ มา เราตรวจจับป้องกัน

ส่วนดาวเทียมอีกประเภทหนึ่งคือดาวเทียม Offensive คือ เอาไว้ฟัดชาวบ้านเลย ถ้ามารุกรานเรา คือ เราจะต้องมีทั้งหมดแต่ยุทธศาสตร์นี้ จะถูกวางไป จนถึงปี 2580

ทั้งนี้กองทัพอากาศได้เริ่มโครงการดาวเทียมไปแล้วเป็น Feasibilitystudy ไปแล้ว3 ดวง และกำลังจะเข้าโครงการนำร่องอีก 3 ดวง รวม 1400 ล้านบาท

หลังจากนั้น เราจะมีล้อทใหญ่ที่จะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต ตามที่กำหนดไว้ใน สมุดปกขาว White paper 2020 ของทอ. ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปแล้ว

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!