วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

เตรียมยิง ดาวเทียมNAPA-1ของ ทอ. 19 June 2020 นี้ หลังเลื่อนมา 2 ครั้ง

15 มิ.ย. 2020
670

เตรียมยิง ดาวเทียมNAPA-1ของ ทอ.
19 June 2020 นี้ หลังเลื่อนมา 2 ครั้ง
ครั้งแรก จรวด Vega ขัดข้อง
อีกครั้ง เพราะ CoViD19

.
กองทัพอากาศ
ชี้ เป็น ดาวเทียมเพื่อความมั่นคง
ใช้ถ่ายภาพ และช่วยบรรเทาสาธารณภัย
ยิง ขึ้นสู่อวกาศ
ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
เวลา 08.51 น.

โดยจะเข้าสู่วงโคจรแบบ Low Earth Orbit ที่ระดับความสูงประมาณ 500 กิโลเมตร ด้วยจรวด Vega จากฐานยิงจรวด Ariane Launch Area 1 ณ เฟรนช์เกียนา ดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้

สำหรับดาวเทียม “นภา-1” เป็นดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศที่จะยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ สำหรับการตรวจการณ์พื้นที่ในประเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง

นอกจากนี้กองทัพอากาศยังสามารถใช้ขีดความสามารถของดาวเทียมในการสนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เช่น การสนับสนุนข้อมูลพื้นที่จุดความร้อนเพื่อการดับไฟป่า และการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระดับประเทศ ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

error: Content is protected !!