วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

บึ้ม!! ดับไฟ!!

15 มิ.ย. 2020
379

ดู ….การทดสอบ “บอล ดับเพลิง”
ของ รร.ช่างฝีมือทหาร บก.ทัพไทย
ที่ผลิต เพื่อใช้ดับไฟป่า

นี่เป็นการทดสอบขั้นต้น ได้ผลสมบรูณ์ เตรียมทดสอบขั้นสูง กับ ไฟป่า

โครงการวิจัย พัฒนา ของ ผบ.จิ๋ว พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) บก.ทัพไทย

error: Content is protected !!