วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ทหาร หลายแบบ!!

 

กลาโหม เผยแผนปฏิรูปกองทัพ
รับ “ข้าราชการพลเรือนกห.”ปลายปี64
ด้านการแพทย์-กฎหมาย
-งบประมาณ-บัญชี-ครูอาจารย์-นักวิจัย-นักวิทยาศาสตร์-ธุรการ
ลดข้าราชการทหาร
เพิ่มความสามารถด้วยระบบ
เผย รับ “กำลังสำรอง” แล้ว เมย.63
เป็น”ทหารชั่วคราว 4-8 ปี

.
พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม กล่าวถึงการปฏิรูปกองทัพ ว่า มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดย กลาโหม ได้จัดกลุ่มภารกิจงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และให้น้ำหนักกับภารกิจของภัยจากสงครามรูปแบบใหม่มากขึ้น

โดยได้ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของทุกเหล่าทัพให้มีขนาดที่เหมาะสม และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยในปี 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการปฏิรูปกองทัพ และส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โดยให้นำกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

และนำข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาบรรจุรับราชการ เพื่อทดแทนการบรรจุกำลังทหารประจำการ

กระทรวงกลาโหม ได้ปฏิรูประบบงานกำลังพล โดยตั้งเป้าหมายในการปรับลดอัตรากำลังทหารประจำการลง ด้วยเงื่อนไข ไม่เพิ่มจำนวนข้าราชการและงบประมาณ บนพื้นฐานการบริหารจัดการงานหลักๆ ทั้งด้านสมรรถนะ ด้านผลงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ

ความคืบหน้าของการนำระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาใช้ เพื่อลดจำนวนอัตราข้าราชการทหาร และแก้ปัญหาความคับคั่ง ในแต่ละชั้นยศ โดยเฉพาะชั้นยศระดับสูงในอนาคตนั้น ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว เมื่อ 9 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา

โดยคาดว่าจะสามารถบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้รับราชการใน กห.โดยมีตำแหน่ง ที่มิใช่อัตราทหารและไม่มีชั้นยศ ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 64 เป็นต้นไป

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางในกลุ่มลักษณะงานต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ด้านการงบประมาณและการบัญชี ด้านครูอาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ด้านธุรการและอื่นๆ

สำหรับความคืบหน้าการนำกำลังสำรอง เข้าทำหน้าที่ “ทหารเป็นการชั่วคราว”ในหน่วยรบและหน่วยสนับสนุนการรบนั้น ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการสัญญาจ้างแล้วตั้งแต่ เม.ย.ที่ผ่านมา และจะดำเนินการสมัครและสอบคัดเลือกครบทุกเหล่าทัพให้เสร็จภายในปีงบประมาณ2563

โดยจะดำเนินการในรูปแบบสัญญาจ้างระยะเวลา 4-8 ปี เพื่อให้ได้กำลังพลสำรองที่มีอายุน้อย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทดแทนการบรรจุข้าราชการทหารประจำการในหน่วยรบ ซึ่งจะเป็นการประหยัดและลดภาระผูกพันงบประมาณด้านบุคลากรในระยะยาว

error: Content is protected !!