วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ไม่น่าจะผ่าน ง่ายๆ!!

14 มิ.ย. 2020
163

Bubble Travel ของ ก.ท่องเที่ยวฯ
ฝ่ายความมั่นคง ยังห่วงใย
ประชาชน ก็ยังไม่สบายใจ
เลือกประเทศที่คิดว่า ปลอดเชื้อแล้ว
ให้นักท่องเที่ยว เข้ามา ได้
โดยไม่ต้องกักตัว14วัน
คาด ถก กก.เฉพาะกิจฯ 17 มิย.นี้
มีคำถามเพียบฯ จากฝ่ายความมั่นคง
เอาอะไรมา รับประกันว่า ปลอดเชื้อจริง
แถม พวกไม่แสดงอาการ ก็เพียบ!!

ยังไม่ต้องรีบ
เอาให้ในประเทศ เราปลอดเชื้อ 100% เอาให้มั่นใจ ก่อน ไทยเที่ยวไทย กันเองไปก่อน

ดุสิตโพลล์ ก็ระบุว่า คนไทยส่วนใหญ่ ยังไม่อยาก ให้นักท่องเที่ยว เข้ามา
รอไปก่อน !!

error: Content is protected !!