วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ก้าวออกไปด้วยใจที่ ศรัทธา มั่นคง ก้าวออกไปด้วยใจที่ “ศรัทธา มั่นคง”


เรียนรู้ “วินัยทหาร” ผ่านตัวท่านเอง
ท่านสามารถสมัครเข้าเป็นทหารด้วยตัวท่านเอง ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2563 การรับสมัคร(ร้องขอ)เป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
และจะทำการตรวจเลือก/คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัด


ขอขอบคุณ

กองทัพเรือ Royal Thai Navy
เพลง :ก้าวหนึ่งในทะเล
ศิลปิน :โป่ง หิน เหล็ก ไฟ 

error: Content is protected !!