วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

กลาโหม เผย 36 State Quarantine กักตัว 20,165 คน พบผู้ติดเชื้อ 104 คน

กลาโหม เผย
36 State Quarantine กักตัว
20,165 คน
พบผู้ติดเชื้อ104 คน
กลับบ้านแล้ว 13,623 คน
เหลือ กักตัว 6,533 คน
878 Local Quarantine รวม 25,835 คน ยังกักตัว 4,902 คน
ชี้ กองทัพ ยังเป็นหลักและสนับสนุนการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ
เร่งหา ที่รองรับคนไทย กลับประเทศอีกจำนวนมาก
เตรียม รับ มาตรการผ่อนคลายเฟส 4

.
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. นขต.กห.และเหล่าทัพ เพื่อติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม เปิดเผยว่า สถานภาพคนไทยที่เดินทางผ่านสายการบินกลับจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 4 ก.พ. 2563 ถึงปัจจุบัน และเข้าสู่สถานที่กักกันตัวของรัฐ ( State Quarantine ) มี จำนวน 20,165 คน ในสถานกักกันตัวที่กำหนด 36 แห่ง

พบผู้ติดเชื้อและส่งเข้ารักษาระหว่างกักตัว 104 ราย ส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 13,623 คน ยังอยู่ระหว่างพักกักตัว 6,533 คน

โดยระหว่าง 13 -14 มิ.ย.63 จะมีคนไทยเดินทางเข้ามาอีกจำนวน 974 คน ใน 7 เที่ยวบิน

พร้อมรับทราบ สถานภาพของคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศรอบบ้าน ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก และเข้าสู่สถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด ( Local Quarantine ) ที่กำหนด รวม 25,835 คน ใน 878 สถานที่ 77 จ. โดยยังอยู่ระหว่างพักกักตัว 4,902 คน

พล.อ.ชัยชาญ กล่าวแสดงความขอบคุณทุกเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันดูแลคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศและปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักตามมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ

ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดจากภายนอกประเทศที่ผ่านมา ในระหว่างที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกในภาพรวมยังไม่สามารถควบคุม

โดยย้ำขอให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องกันไปด้วยความไม่ประมาทและให้พัฒนาความสามารถรองรับคนไทยกลับจากต่างประเทศที่ยังตกค้างอยู่จำนวนมาก

พร้อมขอให้ทุกเหล่าทัพ ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรค และเตรียมการสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ที่จะมีขึ้นหลัง 15 มิ.ย.นี้

โดยจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังคงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการหากมีสถานการณ์แพร่ระบาดซ้ำ

และขอให้ทุกเหล่าทัพยังคงสนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชนในหลายกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องกันไป

โดยเฉพาะการกระจายจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ สนับสนุนซ่อมเครื่องมือการเกษตรกับเกษตรกรพื้นบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมการฟื้นตัวของภาคการเกษตรในฤดูฝนที่กำลังมาถึง

……

error: Content is protected !!