วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“เลขาฯกอ.รมน.” สั่ง เอาจริง ผู้ที่ไม่หวังดี เอา “เครื่องหมาย-สัญลักษณ์”กอ.รมน. ไปหากิน -แอบอ้าง หาผลประโยชน์ ยัน เอาผิดทางกม.

12 มิ.ย. 2020
365

 

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุมฯ ทั้อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า พลเอก ธีรวัฒน์
.ได้เน้นย้ำกับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) และ กอ.รมน.ภาค/จังหวัด ให้ความสำคัญในการสอดส่องดูแลผู้ที่ไม่หวังดี และผู้ที่หาผลประโยชน์ ด้วยการใช้เครื่องหมาย-สัญลักษณ์ของ กอ.รมน.หรือการแอบอ้างบุคคลที่ทำงานภายใน กอ.รมน.ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ในการกระทำผิดกฎหมาย

โดยขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันสอดส่องดูแล หากรู้เบาะแส หรือพบเห็นขอให้ดำเนินการ ตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!