วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

Commando Stringray ยัง ดูดี !! รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด แบบม้าเหล็ก มะกัน ทหารม้า เมืองเหนือ พร้อม M113 .

12 มิ.ย. 2020
470

ทหารม้า กรมทหารม้าที่ 3 (ม.3 ) พล.ม.1 รวมทั้ง 1 กองพันทหารม้ารถถัง (ม.3 พัน.26) , 2 กองพันทหารม้ายานเกราะ (ม.3 พัน.13, ม.3 พัน.18) และ 1 กองร้อยเครื่องยิงหนัก ม.3 แสดงความพร้อมรบ ทั้งของ รถถังเบาอเมริกัน Commando Stringray และ รถสายพานลำเลียงพลอเมริกัน M113

พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผบ.ม.3 เตรียมความพร้อม และตรวจสภาพความพร้อมรบของทั้ง กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ตามนโยบาย ทบ.

ที่ สนามบิน พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์

: กองทัพบก
Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!