วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” ผบ.ทบ.อดีตนักบิน ทบ. ร่วมงาน “วันการบินทหารบก “

12 มิ.ย. 2020
1207

“บิ๊กแดง” ผบ.ทบ.อดีตนักบิน ทบ.
ร่วมงาน “วันการบินทหารบก “
รำลึก วีรกรรมวีรชนนักบินทหารบก ที่ปกป้องประเทศ
ชึ้ เป็นหน่วยบินที่ดีที่สุด ของ ทบ.
แนะ ทหาร อดทนต่ออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
มีความพร้อมในทุกสถานการณ์รบ

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ร่วมงาน68 ปี “วันการบินทหารบก ที่ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี

โดยมี พลตรี วรุตม์ นนทวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ต้อนรับ

โดยมีพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนชาวการบินทหารบก และระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ ของนักบินทหารบกที่ได้สละเลือดเนื้อ และชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆ

พลเอก อภิรัชต์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการกำลังพลของศูนย์การบินทหารบก 10 นาย ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

พลเอก อภิรัชต์ ได้ให้โอวาท ตอนหนึ่งว่า ขอให้กำลังพลทุกนายมีความอดทนต่ออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีความพร้อมต่อการทำงานในทุกสถานการณ์รบ ในฐานะเป็นหน่วยบินที่ดีที่สุดของกองทัพบก

รวมถึงภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติทุกรูปแบบ

ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยอันเกิดจากฝีมือมนุษย์

ซึ่ง ศูนย์การบินทหารบก ถือได้ว่าเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สำคัญ ทั้งการ เข้าช่วยเหลือประชาชน ในการดับไฟป่า และลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ

(แฟ้มภาพ…. บิ๊กแดง ขึ้น ฮ.Cobra เรียกความเชื่อมั่น แม้ ฮ.เก่า เมื่อปีที่แล้ว)

error: Content is protected !!