วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

เอกสารชั้นความลับ ทางราชการ

 

กลาโหม ยัน ไม่ได้ปิดข้อมูลต่อกรรมาธิการฯ แต่เพราะเป็น เอกสารลับ ทางราชการ จึงต้องเก็บคืน ยันพร้อมสนับสนุนการทำงานตามกลไกประชาธิปไตย อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา

หลังจากกรรมาธิการงบประมาณ ไม่พอใจ ที่กลาโหม เก็บเอกสารลับ ในระหว่างการประชุมพิจารณาโอนงบฯของกลาโหม 1.77 หมื่นล้านบาท นั้น

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม เปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหม ไม่มีนโยบายปกปิดข้อมูล หรือ ขัดขวางการทำงานของกรรมาธิการต่างๆในรัฐสภาแต่อย่างใด

โดยถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องสำแดงข้อมูลอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการประชาธิปไตย ทั้งนี้ได้ยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้มาตลอด

สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ผ่านมา ได้มีการประสานกันแล้วในการพิจารณาเป็นรายหน่วยของแต่ละหน่วยขึ้นตรงกับ กลาโหม

ซึ่งหลังจากพิจารณาจบรายหน่วย เจ้าหน้าที่ได้ขอเรียกเก็บคืนเอกสาร ที่มีชั้นความลับ ตามความรับผิดชอบว่าด้วยระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ

โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะปกปิดข้อมูล หรือปิดกั้นการทำงาน ตามที่กรรมาธิการบางท่านเข้าใจแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจร่วมกัน กลาโหม จะได้ประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการดำเนินการต่อเอกสารที่มีชั้นความลับต่อไป

พร้อมยืนยันว่า กลาโหม ยังยึดมั่นในกลไกตามวิถีประชาธิปไตย และถือเป็นหน้าที่ เฉกเช่นทุกหน่วยงานของรัฐ ที่พร้อมจะสนับสนุนการทำงานและข้อมูลอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน

error: Content is protected !!