วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

ค่ายทหาร แบบยุโรปแห่งแรก “ค่ายจักรพงษ์ฯ” ปราจีนบุรี 2462 ค่าย ต้นกำเนิด บูรพาพยัคฆ์

 

“เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ” พระราชโอรส ในรัชกาลที่5 ทรงปฏิรูปกองทัพ แบบยุโรป ทรงไปศึกษา ทั้งที่ลอนดอน และ รัสเซีย

เมื่อเสด็จกลับมา ทรงดำรงตำแหน่ง ผบ.รร.นายร้อยทหารบก และ เสนาธิการทหารบก และทรงตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

สารคดีเทิดพระเกียรติ 100 ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ. 13 มิถุนายน 2563

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ทรงพัฒนาการทหารของประเทศสยามให้ก้าวหน้าและเป็นสากลทัดเทียมอารยประเทศ ทรงปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ลักษณะการเกณฑ์ทหาร
ทรงก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

และค่ายทหารตามแบบยุโรป “ค่ายจักรพงษ์”

อีกทั้งทรงจัดให้มีการประลองยุทธ์ของหน่วยทหารเป็นครั้งแรก

:กองทัพอากาศ

error: Content is protected !!