วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

รู้จัก!!“เจ้าฟ้า จักรพงษ์ภูวนารถ” เจ้าฟ้า 2 ราชวงศ์

มีพระราชโอรส พระองค์เดียว

กับพระชายา ชาวรัสเซีย
“พระองค์เจ้า จุลจักรฯ”
ประทับ ณ วังปารุสก์ฯ
หลังจากทรงกลับจากการศึกษา
ที่รัสเซีย
ที่เป็นที่รักของ พระจักรพรรดิNicolasที่2 ของรัสเซีย
ได้รับพระราชทาน เครื่องราชย์ฯ ที่ไม่เคยพระราชทานให้ใคร
จนกล่าวกันว่า เป็นเสมือนพระราชโอรส บุญธรรม เลยทีเดียว

เนื่องในปี 2563 เป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ 13 มิถุนายน 2563

ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร ทรงริเริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป เพื่อให้กองทัพสยามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งแผนกการบิน อันพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นกองทัพอากาศ ดังเช่นปัจจุบัน

ทอ.จึง ถือให้เป็น วันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ 100 ปี

และทำ สารคดีเทิดพระเกียรติ 100 ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
ตอนที่ 1 เจ้าฟ้า 2 ราชวงศ์ รวมถึง ราชวงศ์โรมานอฟ ของรัสเซีย ด้วย

.
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ทรงเป็นเจ้าฟ้าแห่งราชวงศ์จักรี และทรงเป็นพระราชโอรสบุญธรรม พระจักรพรรดิ นิโคลัส ที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ จักรวรรดิรัสเซีย
ทรงประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งด้านการศึกษา ณ จักรวรรดิรัสเซีย

: กองทัพอากาศ

error: Content is protected !!