วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

กลาโหม แจง เก็บ”เอกสารลับ”กลับคืน หลังเลิกประชุม เผย แจ้ง กมธ.งบฯ ตั้งแต่ก่อนประชุมแล้ว

กลาโหม แจง
เก็บ”เอกสารลับ”กลับคืน
หลังเลิกประชุม
เผย แจ้ง กมธ.งบฯ
ตั้งแต่ก่อนประชุมแล้ว
พร้อม ใส่ลายน้ำ ชื่อกมธ. ที่รับเอกสาร
ป้องกัน เอกสารลับหลุด
เผยที่มีปัญหา คือคนที่มาประชุมทีหลัง ไม่รับทราบ ข้อตกลง
เผย เตรียมหารือสภาฯ ทำข้อตกลง ในเรื่องเอกสารลับ รองรับ การพิจารณา พรบ.งบประมาณ 2564

.
จากกรณีที่ กมธ.งบประมาณ
บางคน ไม่พอใจ ที่ในระหว่างพิจารณางบประมาณที่มีการโอนกลับจากกระทรวงกลาโหม กว่า 1.77 หมื่นล้านบาท โดยทาง กระทรวงกลาโหม ให้ทหารเดินเก็บเอกสารลับ กลับคืนทั้งหมด นั้น

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ของกลาโหม ขอเก็บ”เอกสารลับ” กลับคืนจริง แต่ เป็นหลังการเลิกประชุม

ทั้งนี้ เพราะทางกลาโหม ได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการฯรับทราบ ตั้งแต่ก่อนเริ่มการประชุมแล้วว่า จะขอเก็บเอกสาร กลับคืน เมื่อเสร็จการประชุม เนื่องจาก เป็นเอกสารลับ

พลโท คงชีพ กล่าวว่า เมื่อเป็นเอกสารลับ ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และป้องกันเอกสารลับหลุด จึงได้ใส่ลายน้ำ ชื่อของกมธ. ที่รับเอกสาร แต่ละคน ด้วย

แต่การที่มีกมธ.บางท่าน ไม่พอใจ ที่ทหาร เก็บเอกสารกลับคืน นั้นอาจเป็นเพราะ มาประชุมทีหลัง จึงไม่รับทราบ ข้อตกลง ที่แจ้งตั้งแต่ต้น

แต่อย่างไรก็ตาม พลโท คงชีพ กล่าวว่า หากกรรมาธิการฯท่านใด จะใช้สิทธิ์ เรียกเอกสาร มาดูได้ โดยจะต้องเซ็นลายมือชื่อ และเอกสารลับนั้น ทางกลาโหม จะทำลายน้ำ ชื่อของผู้ที่รับเอกสารลับนั้น ด้วย ป้องกันเอกสารหลุด

นอกจากนี้ ทางกลาโหม ยังเตรียมหารือ สภาฯ เพื่อทำข้อตกลง ในเรื่องเอกสารลับ เพื่อรองรับ การพิจารณา พรบ.งบประมาณ 2564 ด้วย

error: Content is protected !!