วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

Inter’ Day รร.เสธ.ทบ. กระชับสัมพันธ์ 13 ชาติ กับ นักเรียนไทย คึกครื้น !!

11 มิ.ย. 2020
548

 

.
ปีหนึ่ง มีครั้งเดียว…..International Day ที่ บรรดานายทหารนักเรียน เสนาธิการทหารบก จากมิตรประเทศ ทั้ง 14 คน จาก 13 ประเทศ …จะได้ นำเสนอ ความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้ง ประเพณี วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว อาหาร เครื่องแต่งกาย ให้ เพื่อน นายทหาร นักเรียนเสนาธิการทหารบก ชาติอื่น และคนไทย ได้รับทราบ และได้มีโอกาส แต่งขุดประจำชาติ มาโชว์

ปีนี้ แม้จะมีCoVid19 …. แต่ พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร. เสธ.ทบ. ก็ไฟเขียวให้ นักเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ รุ่น 98 จัดงานได้ เพราะเป็นประเพณี เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ แต่ ในรูปแบบ New Normal

โดย นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 98 และหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 40 นี้ มีรวม 320 นาย

เป็นนายทหารจากมิตรประเทศ 14 นาย จาก 13 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ลาว เมียนมา ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และเวียดนาม

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!