วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ผบ.กองกำลังสุรนารี” ร่วมกินอาหารสำเร็จรูป Meal Ready to Eat กับลูกน้อง ที่ฐาน “พลาญหินแปดก้อน”

11 มิ.ย. 2020
460

บุกเยี่ยมทหารไทย เขาพระวิหาร
ต้องกิน MRE เป็นอาหาร
เพราะพื้นที่ -สภาพแวดล้อม
ไม่สะดวก ในการปรุงอาหารสด
“ผบ.กองกำลังสุรนารี”
ร่วมกินอาหารสำเร็จรูป
Meal Ready to Eat กับลูกน้อง
ที่ฐาน “พลาญหินแปดก้อน”
จุดยุทธศาสตร์ พื้นที่เขาพระวิหาร
ที่ทหารเขมร เคยพยายามบุกเข้ามายึด ช่วงปะทะกัน และมีการสูญเสีย

.
พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานชายแดน พื้นที่พลาญหินแปดก้อน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ของพื้นที่ปราสาทพระวิหาร อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยเดินเท้าเข้าพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพล รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน เน้นย้ำคุมเข้มแนวชายแดน ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย และป้องกันการกระทำผิดเงื่อนไขชายแดน

พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร MRE (Meal Ready to Eat) ร่วมกับกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

MRE (Meal Ready to Eat)เป็นอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน พัฒนาโดยกรมพลาธิการทหารบก มีเมนูสำเร็จรูป เช่น ข้าวผัดหรือไก่กระเทียม แกงป่า ซึ่งถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกในการรับประทาน เนื่องจากการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล และอาจจะไม่สะดวกในการปรุงอาหาร

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!