วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

Counter UAV

11 มิ.ย. 2020
385

 

DTi-ศอพท.ลงนาม MOU พัฒนา
“ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ”
Counter UAV…..เดินหน้า สร้าง UAV D-Eyes 01 – 02

.
พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ลงนามในร่างบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการร่วมพัฒนาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Counter Unmaned Aircraft Systems) ร่วมกับ พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ หัองสยามปฐพีพิทักษ์ สทป.

เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางทหารด้วยการร่วมมือวิจัยและเทคโนโลยีระบบ ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ หรือที่เกี่ยวข้อง เช่น ครุภัณฑ์ระบบ หรือชุดอุปกรณ์ ในด้านการอุตสาหกรรมทหารและการพลังงานทหารสู่อุตสาหกรรมต้นแบบ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ สร้างอากาศยานไร้คนขับ รุ่น D-Eyes 01 และ 02 ต้นแบบวิจัยและพัฒนา

error: Content is protected !!