วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ดู….มาด ลีลา “หัวหน้าป้อม” ลงพื้นที้ พบปะชาวบ้าน ท่าโบกมือ และสวัสดี ทักทาย เมื่อเจอมวลชน ชาวเลย มารอต้อนรับ เพียบ!!

10 มิ.ย. 2020
248

 

.
“บิ๊กป้อม” บินขึ้น เลย … ลงรถตู้ป้ายแดง มาปั๊บ เจอชาวบ้าน ปุ๊บ ทักทาย ทันที…

.
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ลงพื้นที้ จังหวัดเลย เพื่อติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

โดยได้ตรวจเยี่ยมโครงการเจาะบ่อบาดาลเสริมให้กับแหล่งน้ำดิบ 4 พื้นที่ เพื่อใช้เป็นน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชน ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาล

และเปิดส่งมอบบ่อบาดาล พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ให้กับชุมชนบ้านสะอาด ต.น้ำสวย

โดยมี ผู้ว่าราชการ จ.เลย นายกเทศมนตรี ต.น้ำสวย และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมรับมอบ

พล.อ.ประวิตร กล่าวในนามรัฐบาล แสดงถึงความห่วงใยและทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งและการซ้ำเติมจากภาวะโรคระบาด CoViD19ที่เกิดขึ้น

จึงต้องเร่งขับเคลื่อนทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นการเร่งด่วน และเตรียมน้ำต้นทุน ทั้งบนดินและใต้ดินให้พร้อม รองรับการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภัยแล้ง

และชื่นชม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ริเริ่มดำเนินโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ นำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ลำพูน เพชรบูรณ์ ยโสธร สระแก้วและเลย ให้ได้ประโยชน์และเพียงพอในพื้นที่ ตลอดทั้งปี

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลต้นแบบในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำกับพื้นที่อื่นๆ

จึงขอให้ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกร ถึงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาและเน้นปลูกพืชใช้น้ำน้อยและขายได้ในราคาสูง

พล.อ.ประวิตร ยังได้ย้ำ ขอให้ กระทรวงทรัพยากรฯ ประสานทำงานร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งขยายผลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลต้นแบบ ควบคู่ไปกับการเตรียมจัดเก็บกักน้ำผิวดินในฤดูฝนอย่างจริงจัง เพื่อบริหารจัดการและกระจายน้ำใช้ประโยชน์ให้ครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอตลอดปี
ทั้งน้ำอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรในทุกพื้นที่ภัยแล้ง

รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้สามารถเพาะปลูกฟื้นตัวหลังวิกฤติ COVID โดยต้องทันต่อสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้สามารถใช้น้ำบาดาลควบคู่ไปกับการใช้น้ำผิวดิน ได้อย่างไม่ขาดแคลน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี

error: Content is protected !!