วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“หัวหน้าป้อม” แอ๊คชั่น! ลงพื้นที่ แบบรัวๆ

10 มิ.ย. 2020
319

 

วันจันทร์ ขึ้น ฮ.ไปตรวจ การกำจัดผักตบชวา วันพุธ บินขึ้น เลย …สั่งเร่งเตรียม น้ำต้นทุน ทั้งบนดินและใต้ดิน ช่วยเกษตรกร สู้ภัยแล้ง หลังโควิดฯ ยก ระบบน้ำบาดาลเมืองเลย เป็น ต้นแบบ ก่อน ขยายทำในทุกพื้นที่ภัยแล้ง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ พร้อมนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ และคณะ เดินทางไปจังหวัดเลย เพื่อติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

โดยได้ตรวจเยี่ยมโครงการเจาะบ่อบาดาลเสริมให้กับแหล่งน้ำดิบ 4 พื้นที่ เพื่อใช้เป็นน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชน ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาล

และเปิดส่งมอบบ่อบาดาล พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ให้กับชุมชนบ้านสะอาด ต.น้ำสวย

โดยมี ผู้ว่าราชการ จ.เลย นายกเทศมนตรี ต.น้ำสวย และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมรับมอบ

พล.อ.ประวิตร กล่าวในนามรัฐบาล แสดงถึงความห่วงใยและทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งและการซ้ำเติมจากภาวะโรคระบาด CoViD19ที่เกิดขึ้น

จึงต้องเร่งขับเคลื่อนทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นการเร่งด่วน และเตรียมน้ำต้นทุน ทั้งบนดินและใต้ดินให้พร้อม รองรับการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภัยแล้ง

และชื่นชม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ริเริ่มดำเนินโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ นำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ลำพูน เพชรบูรณ์ ยโสธร สระแก้วและเลย ให้ได้ประโยชน์และเพียงพอในพื้นที่ ตลอดทั้งปี

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลต้นแบบในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำกับพื้นที่อื่นๆ

จึงขอให้ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกร ถึงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาและเน้นปลูกพืชใช้น้ำน้อยและขายได้ในราคาสูง

พล.อ.ประวิตร ยังได้ย้ำ ขอให้ กระทรวงทรัพยากรฯ ประสานทำงานร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งขยายผลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลต้นแบบ ควบคู่ไปกับการเตรียมจัดเก็บกักน้ำผิวดินในฤดูฝนอย่างจริงจัง เพื่อบริหารจัดการและกระจายน้ำใช้ประโยชน์ให้ครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอตลอดปี
ทั้งน้ำอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรในทุกพื้นที่ภัยแล้ง

รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้สามารถเพาะปลูกฟื้นตัวหลังวิกฤติ COVID โดยต้องทันต่อสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้สามารถใช้น้ำบาดาลควบคู่ไปกับการใช้น้ำผิวดิน ได้อย่างไม่ขาดแคลน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี

error: Content is protected !!