วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ตู้ปันสุข ทัพฟ้า เค้าไม่ธรรมดา

09 มิ.ย. 2020
368

“น้อง Give & น้องTake”สุขใจ ให้และรับ”ติดตั้ง AI ระบบจดจำใบหน้า Face D-Tech: AI face Tracking
ติดกล้อง สแกนปลดล็อก ตู้อัตโนมัติห้ามคนหน้าซ้ำ เปิดตู้ ใน24 ชม. ป้องกัน การหยิบซ้ำ เวียนเทียน
แถมเปิด ทีละช่อง มี 23 ช่องไปทดลอง กันได้ ที่ หน้า รพ.ภูมิพลฯ

.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม “ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ”

ซึ่งติดตั้งบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ มีชื่อเรียกว่า “น้อง Give & Take สุขใจ ให้และรับ” เป็นผลงานในโครงการสร้างนวัตกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของกองทัพอากาศ

สืบเนื่องจากการตั้งตู้ปันสุขแบบต่างๆ ที่ผ่านมานั้น เกิดประเด็นเรื่องการนำของออกไปเกินความต้องการของตน

การหยิบของมีการสัมผัสสิ่งของ และบุคคลมากเกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆได้

พลอากาศเอก มานัต จึงได้สั่งการให้ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดำเนินการสร้างตู้ปันสุขอัตโนมัติขึ้น กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

จึงพิจารณาใช้หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ทำการสร้างซอฟท์แวร์ และเขียนคำสั่งในโปรแกรมการตรวจจับภาพซ้ำในกล้องอัตโนมัติ

โดยใช้เป็นนวัตกรรม Face D-Tech: AI face Tracking เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์และประมวลผล สำหรับการจดจำใบหน้าบุคคลที่อุปกรณ์ตรวจพบลงในฐานข้อมูลอัตโนมัติ ใช้ในการตรวจจับและทำการปลดล็อกตู้

หลักการทำงานของ ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ คือ ผู้มาบริจาคของหรือผู้ต้องการของ เพียงยืนข้างหน้าตู้

จากนั้นกล้องอัตโนมัติจะจับโฟกัสที่ใบหน้า ถ้าหากผู้ที่ยืนหน้าตู้ ไม่ถูกบันทึกหน้าซ้ำ ภายใน 48 ชั่วโมง ระบบจะเริ่มทำงาน โดยปลดล็อกช่องใส่ของ ซึ่งมีทั้งหมด 23 ช่อง

จากนั้นบุคคลสามารถเลือกเปิดตู้ 1 ช่อง เพื่อหยิบของที่ต้องการหรือใส่ของที่นำมาบริจาค

ส่วนช่องอื่นๆ จะล็อกอัตโนมัติภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้หรือผู้รับสามารถปิดประตูช่องได้เอง

กองทัพอากาศได้นำเสนอตู้ปันสุขกองทัพอากาศต้นแบบ ซึ่งออกแบบและสร้างโดยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผนวกความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก สวทช.

ด้วยมีความตั้งใจและมุ่งหวังให้สังคมไทยรู้จักการให้และการรับ อย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบ

ตู้ปันสุขกองทัพอากาศนี้ สามารถทำให้การให้และการรับ ในความปรารถนาดีของคนไทยทุกคน ได้แพร่กระจายสู่สังคมไทยได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น New Normal ของสังคมยุคใหม่ ที่เป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจแห่งอนาคต

error: Content is protected !!