วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ฉก.สงขลา” เยี่ยม ทหารเรือ เรือตรวจการณ์ ปากแม่น้ำเทพา สงขลา กำชับ การบังคับใช้กฎหมาย

 

.
“ผบ.ต้น” พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปแผนปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และทางน้ำ

พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน

พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และข้อสั่งการของ แม่ทัพภาค4 /ผอ.รมน.ภาค.4 ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย

ที่ทำการยุทธวิธี ฉก.สงขลา บ.ควนติหมุน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการทางน้ำ และตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ
บนเรือตรวจการณ์ บริเวณปากแม่น้ำเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

error: Content is protected !!