วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ป้าตั๋น” ใจดี !! นำทีม แม่บ้านทัพไทย มอบทุนการศึกษา ให้ 80 ลูกหลาน ทหาร แม้แต่ ลูกจ้าง

09 มิ.ย. 2020
346
คุณตั๋น จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของกองบัญชาการกองทัพไทย 2563

ที่ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย อาคารสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในชาติ จึง
ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน

แบ่งเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และทุนสำหรับเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

error: Content is protected !!