วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

พล.ร.6 สร้าง “รร.อนุบาลค่ายฯ ต้นแบบ”

08 มิ.ย. 2020
498

พล.ร.6
สร้าง “รร.อนุบาลค่ายฯ ต้นแบบ”
เนี๊ยบ เป๊ะ!
ทั้ง ห้องเรียน ห้องน้ำ วงจรปืด ติดแอร์ระบบน้ำ -ไฟฟ้า สื่อการเรียนการสอน ทันสมัย แถม New Normal เปิดเทอม หลังโควิดฯ

.
“รองณัฎฐ์” พันเอก ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นตัวแทน พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆ ของ “โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”

เพื่อให้เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกด้าน
รับการเปิดเทอม หลังสถานการณ์โควิดฯ

การดำเนินการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่
1.การพัฒนาทางกายภาพ โดยจะทำการปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน ปรับปรุงระบบน้ำ และระบบไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยซึ่งจะสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้

2.การพัฒนาด้านวิชาการ โดยจะมีการจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้สมกับช่วงวัย และจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

3. การพัฒนาบุคลากรให้มีขวัญและกำลังใจ มีสวัสดิการที่ดี โดยการยกระดับค่าครองชีพให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ส่งเสริมในเรื่องความเจริญก้าวหน้า มีการประเมินและตรวจสอบด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ

นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลค่ายฯ ยังได้ร่วมวางแผนและเตรียมการในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เช่นการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกัน ได้แก่การจัดทำแผงกั้น และจัดทำหน้ากากกันกระเด็น(face sheild) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจจากผู้ปกครอง

error: Content is protected !!