วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทหาร ลาดหญ้า ร.9 พัน2 สร้างบ้านหลังใหม่ ให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ แถมผู้ป่วยติดเตียง ถวายเป็นพระราชกุศล “พระราชินี”

08 มิ.ย. 2020
354

.

พันเอก วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 มอบบ้านในโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา

พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค

ให้แก่ นายประสงค์ เกตุแก้ว อายุ 47 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 7/1 บ้านดงเสลา ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ได้รับเงินช่วยเหลือประชารัฐ 200 บาท/เดือน และเงินคนพิการ 800 บาท/เดือน

ปัจจุบันมี นางอรุณ ดนตรี ภรรยา เป็นผู้ดูแล มีอาชีพรับจ้างทำไร่ และมีบุตรสาวที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ฐานะทางบ้านยากจนมาก

พันโท กวินทร์ณัช เกิดสุข ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการก่อสร้าง และ สนับสนุนงบประมาณ ร่วมกับ ส่วนราชการ อำเภอศรีสวัสดิ์ เขื่อนศรีนครินทร์ อบต.หนองเป็ด อบต.ด่านแม่แสลบ และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่

พันเอก วุทธยา กล่าวว่า กองทัพบกได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาส ฐานะยากจน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

ชุดทหารช่าง ร.9 พัน2 และ ประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านภายในระยะเวลา 14 วัน เป็นบ้านชั้นเดียวยกสูง

error: Content is protected !!