วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ตาม “มือถือ” เพื่อการสอบสวนโรค

08 มิ.ย. 2020
210

 

“กลาโหม” แจง ส่งเอกสาร
ถึง กสทช. ขอตำแหน่ง สัญญาณมือถือประชาชน จริง ยันใช้คุม โควิด-19 หวั่นระบาด ระลอก2 ..ยันยังไม่ได้เริ่มใช้ เพิ่งทดลองโปรแกรม หวั่น เกิดซ้ำรอย สนามมวย จะได้ติดตามตัว ได้ เผยใช้ประโยชน์ ในการสอบสวนโรค

.
พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (ผอ.สนผ.) กลาโหม กล่าวถึงกรณี นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ เผยแพร่เอกสารของ สำนักนโยบายและแผน กลาโหม ที้ มีเนื้อหาระบุ การขอข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสนับสนุนการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า

เอกสารนี้ เป็นเอกสารฉบับจริง แต่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค

เนื่องจากเราได้มีการพูดคุยในที่ประชุมวงเล็ก โดยเรียกฝ่ายทางเทคนิคของกระทรวงกลาโหม มาสอบถามว่า สามารถเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอติดตามสัญญาณโทรศัพท์ ของผู้ติดเชื้อโควิด19 และ ผู้ใกล้ชิดทั้งหมด

โดยที่ประชุมได้ยกตัวอย่าง กรณีสนามมวย ที่มีคนเข้าร่วมชมมวย 2,800 คน

แต่จากการสอบถามกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามมาได้เพียง 800 คน

ส่วนที่เหลือไม่ยอมมาตรวจและไม่สามารถติดตามตัวได้

ทั้งนี้ หากเรารู้ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ ทั้ง 2,800 คน ที่อยู่ในสนามมวย เราก็จะสามารถ ส่งข้อความไปแจ้งเตือนได้ทันที

เราจึง เชิญผู้ประกอบการค่ายมือถือทั้ง 5 ค่าย โดยมี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้ามาควบคุมอีกชั้นหนึ่ง

โดยการทำโปรแกรมกรม ดังกล่าวควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ดำเนินการ

ในส่วนของกระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นความหวังดี ที่บูรณาการจัดการประชุมร่วมกันเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้

จนได้ข้อสรุปว่าสามารถทำได้ จึงดำเนินการทำหนังสือแจ้งไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค

ส่วนการที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ พลเอก รักศักดิ์ กล่าวว่า กล่าวว่า กระทรวงกลาโหม ไม่ได้นำข้อมูลของประชาชนไปทำอะไร เป็นเพียงการระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการป้องกันการระบาดของโรค

ที่สำคัญโปรแกรมนี้ ยังไม่ได้บังคับใช้เพราะเพิ่งทำเสร็จเมื่อ 15 วันที่ ผ่านมา

ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบของรายแรกอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการระบาดของโรคในรอบสอง

พลเอก รักศักดิ์ กล่าวว่า สมมุติมีผู้ติดเชื้อ เดินทางโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ไปขึ้นรถสองแถว โดยบุคคลเหล่านั้น ไม่รู้จักผู้ติดเชื้อ

โปรแกรมนี้ จะส่งข้อความไปบอกว่า บุคคลเหล่านั้น อยู่ในข่ายติดเชื้อโควิดฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง

error: Content is protected !!