วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

กระดูกสันหลัง ของ กองทัพบก

08 มิ.ย. 2020
469

 

“บิ๊กแดง” กำชับ ผบ.หน่วย ดูแลกำลังพลชั้นประทวน ที่เปรียบเสมือน Back Bone กระดูกสันหลัง ของกองทัพบก เตรียมลงพื้นที่ ตรวจหน่วย มิย.-กค.นี้

สั่ง กรมยุทธศึกษาทบ. ปรับหลักสูตร การเรียน การฝึก ให้เหมาะสม หลังCoViD19 รองรับนักเรียน นายสิบทบ.ที่มาจาก พลเรือน-พลทหาร ที่จะมาเรียนร่วมกัน …

.
ที่กองบัญชาการทหารบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ผบ.ทบ. ได้ขอบคุณหน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถในการช่วงเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID19 และการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุต่างๆ

รวมถึงได้กล่าวกับหน่วยว่าจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจหน่วยในห้วง มิ.ย. – ก.ค. ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลกำลังพลในระดับ นายสิบ และทหารกองประจำการ

รวมถึงสำหรับ โรงเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ และ โรงเรียนนายสิบในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารบก

ซึ่งในส่วนโรงเรียนนายสิบในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารบกนั้น จะมี นักเรียนที่เข้ามารับการศึกษาทั้งจากกลุ่มบุคคลพลเรือน และจากกลุ่มของผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ อาจต้องปรับหลักสูตรให้เหมาะสมเพื่อรองรับนักเรียนทั้งสองกลุ่มในการเข้ามารับการศึกษาร่วมกัน

พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID19 เริ่มดีขึ้นตามลำดับ ในเรื่องการศึกษาของของโรงเรียนทหารในสังกัด ขอให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความกระชับเหมาะสมกับสถานการณ์

พร้อม เน้นย้ำถึงการดูแลกำลังพลในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะกำลังพลชั้นประทวน ที่มีลักษณะงานเปรียบเสมือน (Back bone) กระดูกสันหลังของกองทัพบก เป็นกลไกในการพัฒนางานให้ขับเคลื่อนไป ซึ่งต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในเรื่อง สิทธิกำลังพล

โดยเฉพาะกำลังพล ที่เป็นตัวอย่างที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง มีทักษะ และความสามารถในงานที่ทำ และดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

error: Content is protected !!