วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ตรวจการณ์ทางอากาศ

08 มิ.ย. 2020
152

 

“บิ๊กป้อม” ขึ้น ฮ. ดูสภาพ แม่น้ำ ที่เต็มไปด้วย ผักตบชวา. ด้วยตนเอง ระหว่าง เดินทาง ลงพื้นที่ ประชุม ติดตามผล กำจัดผักตบชวา ลุ่มน้ำภาคกลาง ป้องกันน้ำท่วม พอใจ ความคืบหน้า พร้อม ชื่นชม ให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงานทุ่มเท ให้เสร็จ ในมิย.นี้ พร้อม ขอบคุณ อส.-จิตอาสา-ประชาชนบ้านริมน้ำ เสียสละ ร่วมกำจัดผักตบชวา

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯในฐานะ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กนช.) พร้อมด้วยคณะฯได้เดินทางไปปฏิบัติราชการแก้ปัญหาน้ำท่วม

โดยเฮลิคอปเตอร์ Agusta Westland 139 ของกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก เพื่อตรวจ/ติดตามสถานการณ์ผักตบชวา และวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลาง บริเวณ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ,คลองหกวา ,แม่น้ำเจ้าพระยา ,แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีนครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด

ได้แก จ.ปทุมธานี ,อยุธยา ,
อ่างทอง ,จ.สิงห์บุรี ,จ.ชัยนาท ,จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม

ภายหลัง การตรวจสภาพจากทางอากาศ บริเวณพื้นที่ที่เคยมีผักตบชวาและวัชพืช ตามแม่น้ำคูคลอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมของ GISTDA (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)

โดยครั้งนั้น พล.อ.ประวิตร ในฐานะ ผอ.กนช. ได้สั่งการและมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 ในการลงพื้นที่ดูการกำจัดผักตบชวา ณ ร.ร.วัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม และได้แบ่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน ,กรมเจ้าท่า ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา และส่งเสริมการแปรรูป/ศึกษาวิจัย นำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความพอใจ ผลการตรวจ/ติดตามการแก้ปัญหาผักตบชวา และวัชพืชที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง และน้ำท่วมฉับพลันได้ เนื่องจากผักตบชวาและวัชพืชในภาพรวมมีปริมาณมาก และกีดขวางทางน้ำไหลตามแม่น้ำคูคลอง อย่างมีนัยสำคัญ

รัฐบาล ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ และวันนี้ ได้เห็นแล้วว่า ผักตบชวาในพื้นที่เป้าหมายมีปริมาณลดลงไปมาก ถึง 275,000ตัน จากปริมาณการสำรวจครั้งแรก 285,920ตัน คิดเป็นร้อยละ 96 

ซึ่งได้กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ที่ยังมีผักตบชวาและวัชพืชหลงเหลืออยู่ และที่มีการขยายพันธุ์เพิ่มเติม โดยเฉพาะในคูคลองขนาดเล็ก จะต้องเร่งรัดดำเนินการ เก็บให้หมด ภายใน มิ.ย.63 นี้

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ คกก. กนช.และชื่นชมเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่

พร้อมทั้ง ขอบคุณอาสาสมัคร จิตอาสา และชาวชมรมคนริมน้ำ ที่ได้แสดงออกถึงความเสียสละ ร่วมมือร่วมใจ ในการเก็บ/กำจัดผักตบชวา และนำไปแปรรูป/วิจัย ควบคู่กับแผนงานการขุดลอกคูคลอง เพื่อรองรับมาตรการป้องกันน้ำท่วม ให้ได้ผล และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

error: Content is protected !!