วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

สัญญาณอันตราย

07 มิ.ย. 2020
289

 

“บิ๊กกบ”ฮึ่ม! ปิดโรงหนัง
หากพบ ฝ่าฝืนมาตรการ หลังไฟเขียวผ่อนปรน เฟส3
แต่ มีจัด Live เปิดตัวนักแสดง
ทำแฟนคลับมารวมตัว
ระบุ เป็น สัญญาณอันตราย
ย้ำต้อง New Normal
ชี้ วินัยของคนในชาติ จะพาประเทศไทยก้าวข้ามผ่าน CoViD19

.

จากกรณีโรงภาพยนตร์ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มีการใช้พื้นที่อย่างไม่เหมาะสม

ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการระดับที่ 3

โดยได้มีการจัดกิจกรรมไลฟ์ ภายในโรงภาพยนตร์ เพื่อเปิดตัวนักแสดงวัยรุ่น จนนำไปสู่การรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับ ที่เดินทางมารอพบศิลปินที่ชื่นชอบเป็นจำนวนมาก

ถือเป็นสัญญาณอันตรายในการแพร่กระจายของเชื้อโรค เนื่องจากขาดการควบคุมด้านการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่รัฐบาลกำหนด จนนำไปสู่การปิดให้บริการของโรงภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 วัน นั้น

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่รบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างร้านและเน้นย้ำให้ประชาชนผู้ใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ยังคงร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ โดยเคร่งครัด

ได้แก่ หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

สำหรับผู้ประกอบการห้างร้านควรจัดเตรียมเจลแฮลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดให้มีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ หมั่นล้างทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัส และกำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเคร่งครัด

เพราะการประกาศมาตรการผ่อนคลายในระยะต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด

แต่มิได้หมายความว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดความสุ่มเสียงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคจนนำไปสู่การ
แก้ไขได้ยากยิ่งในอนาคต

พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้สถานบริการต่าง ๆ ยังคงรักษามาตรฐานในการคัดกรองและจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของผู้มาเข้าใช้บริการซ้ำรอยโรงภาพยนตร์ดังกล่าว

โดยหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน จะมีการดำเนินการตามกฎหมายตามโทษสูงสุดโดยทันที

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกคนทุกฝ่ายโปรดอย่าหละหลวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แม้ภาพรวมของสถานการณ์จะดีขึ้นโดยลำดับ

แต่วินัยของคนในชาติคือ สิ่งสำคัญที่จะพาประเทศไทยก้าวข้ามผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปได้ด้วยความร่วมมือของชาวไทยทุกคน

error: Content is protected !!