วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” ชี้ สื่อ โซเชี่ยล มีเดีย มีผลต่อความรู้สึกของประชาชน

06 มิ.ย. 2020
182

“บิ๊กแดง” ชี้ สื่อ โซเชี่ยล มีเดีย
มีผลต่อความรู้สึกของประชาชน
ให้กำลังใจ ทุกหน่วย ทำงาน PR ทาง โซเชี่ยลฯ
แม้ จะมี โดนติติงบ้าง ติชมเชิง เชิงสร้างสรรค์
แต่ขอตั้งใจ ทำงาน ทำความดี ต่อไป
นำเสนอ ข้อมูล การปฏิบัติงานของหน่วยทหาร และ สิ่งที่เป็นประโยชน์ และประชาชนควรรู้

.
พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ในที่ประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อ 5 มืย.2563
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยขึ้นตรง ที่มีผลงานดี สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานของหน่วยทหารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

พลเอก อภิรัชต์ กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย มีผลต่อความรู้สึกของประชาชน

ขอให้นำเรื่องการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยทหาร รวมถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ และประชาชนควรรู้ตามข้อเท็จจริงไปนำเสนอ

ซึ่งอาจจะมีคนมาแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ หรือติติงบ้าง ขอให้กำลังใจทุกหน่วยให้ตั้งใจทำงานและทำความดีต่อไป

Fb:Wassana Nanuam

error: Content is protected !!