วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

กำลังพล ทหาร …. มีค่า มากกว่า อาวุธ มากกว่า ยุทโธปกรณ์ใดๆ เพราะ…

05 มิ.ย. 2020
247

.
.
“กำลังพลทุกนายในกองทัพบก มีค่าเท่ากัน ไม่ว่าจะชั้นยศใด
กำลังพล ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของกองทัพ
มีคุณค่ามากกว่า ยุทโธปกรณ์
มากกว่ายานพาหนะ
มากกว่าอาวุธใดๆทั้งสิ้น
เพราะกำลังพล หรือ ทหาร เป็นคนใช้อาวุธ ใช้ยุทโธปกรณ์ ใช้ยานพาหนะเหล่านั้น
ที่สำคัญ คือ ใช้บทเรียนจากการที่ไปฝึก จากการที่ไปตรวจสอบ
นำมาขยายผลสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับกองทัพบก ต่อไปในอนาคต
นี่คือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด
ขอจงภูมิใจ และจงตั้งใจ ในการไปฝึก
แล้วนำความรู้ ประสบการณ์ กลับมาถ่ายทอด และมาพัฒนา กองทัพ”

: บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก บอกกับ กำลังพล กองร้อยLF ที่เป็นทหาร ร.3 พัน2 กองพันย่าโม ทหารอิสาน ทหารโคราช
ในการฝึกภาคสนาม ที่ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เพื่อ เตรียมความพร้อมไปฝึกLightning Forge 2020 กับทบ.สหรัฐอเมริกา ที่Hawaii 1-22 กค. นี้

: กองพันย่าโม
Fb:Wassana Nanuam

error: Content is protected !!